ProFinServ

Go to content

Main menu

Pakalpojumi


Juridisk
ām personām
Pirmdokumentu apstrāde.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
Darba algu un ar to saistīto nodokļu aprēķināšana.
Personāldaļas dokumentu sagatavošana (papildmaksa).
Nodokļu atskaites sasakaņā ar LR likumiem un MK noteikumiem.
LB LR atskaišu sagatavošana.
LB CSP atskaišu sagatavošana.
Gada pārskata sagatavošana ( 1 mēneša papildmaksa).
Ārkārta vai operatīvais finanšu pārskats (papildmaksa).
Klientu inerešu aizstāvība VID (papildmaksa).
Autotransporta ceļazīmes (nenoformē).
Grāmatvedības uzskaites metodikas sagatavošana (papildmaksa).
Pakalpojuma cena ir atkarīga no faktiskā un plānotā dokumentu skaita, kā arī no papildus pasūtīto darbu apjoma.


Fiziskām personām

Pirmdokumentu apstrāde.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
Darba algu un ar to saistīto nodokļu aprēķināšana.
Personāldaļas dokumentu sagatavošana (papildmaksa).
Nodokļu atskaites sasakaņā ar LR likumiem un MK noteikumiem.
LB LR atskaišu sagatavošana.
CSP LR atskaišu sagatavošana.
Gada pārskata sagatavošana ( 1 mēneša papildmaksa).
Ārkārta vai operatīvais finanšu pārskats (papildmaksa).
Klientu inerešu aizstāvība VID (papildmaksa).
Autotransporta ceļazīmes (nenoformē).
Grāmatvedības uzskaites metodikas sagatavošana (papildmaksa).
Pakalpojuma cena ir atkarīga no faktiskā un plānotā dokumentu skaita, kā arī no papildus pasūtīto darbu apjoma.

Back to content | Back to main menu